POTREBUJETE POMOČ?

Tel: +386 1 36 19 260

Fax: +386 1 36 19 271

Email: info@prima-filtertehnika.si

Več podatkov
Unior, d.d. VITANJE

 

PROJEKT Unior, d.d. VITANJE – Odsesavanje pri procesu brušenja

Aplikacija:

Odsesovanje trdnih, žarečih delcev, ki se generirajo pri procesu brušenja

Problem:

Ob selitvi brusilnih strojev iz ene na drugo lokacijo je bilo potrebno na novi lokaciji urediti odsesavanje. Stroji v tej proizvodni hali ne stojijo skupaj na istem mestu, zato je bilo potrebno urediti odsesavanje z več filtrirnimi napravami. Želja stranke je bila, da se pri projektu odsesavanja delno uporabijo že obstoječi odsesovalni kolektorji, ki so nameščeni neposredno nad brusilnimi stroji. Povezava od zbirnih kolektorjev do samih odsesnih mest je izvedena preko kovinskih gibljivih cevi. Zaradi močnega iskrenja pri brušenju obdelovancev obstaja velika možnost vžiga, kar lahko povzroči požar v filtrirni napravi, cevovodih in celo na samih delovnih mestih. Zato je pri tovrstnih sistemih odsesavanja zahteva tudi po predizločevalcih in iskrolovih.

Kako smo rešili problem?

Na podlagi ogleda proizvodnega obrata smo izračunali potrebne kapacitete za zajem zraka. Dobavili in montirali smo dva filtrirna sistema za odsesovanje TEKA Filtercube 4H, ki imata vsak po 11 kW. Za povečanje zaščite pred potencialnim nastankom požara in za odvajanje večjih delcev smo pred obema filtroma vgradili še dva ciklonska predizločevalca, katerih funkcija je odvajanje večjih in težjih delcev ter hkrati zadrževanje gorečih delcev – isker. Od obstoječih odsesovalnih kolektorjev do filtrov smo vgradili nov odsesovalni cevovod. Sistem je opremljen z elementi z loputo in pnevmatskimi valji za regulacijo pretokov v cevovodu.

Zaključek:

 • Na delovnih mestih ni več dima in prahu
 • Boljši delovni pogoji in zaščita zaposlenih
 • Zmanjšanje števila poškodb zaposlenih
 • Zmanjšanje vzdrževalnih stroškov
 • Prihranek na energiji
 • Zmanjšanje emisij v okolje
 • Stroji in naprave delujejo v bolj čistem okolju zato je na le-teh tudi manj okvar (ležaji, elektronika, itd.)

Tajfun LIV, d.o.o. POSTOJNA

 

PROJEKT Tajfun LIV, d.o.o. POSTOJNA –  Odsesavanje varilnega dima

Aplikacija:

Odvajanje varilnega dima v hali v okolici varilnih robotov.

Problem:

Nad varilnimi roboti, kjer je izvor dima, je potrebno zajemati umazan zrak. Prva napa je v velikosti približno 2 m x 2 m, druga napa pa je v velikosti približno 10 m x 2 m. Zaradi zahtev po menjavi obdelovancev z vrha je potrebno nape za zajem dima ob menjavi umakniti. Posledično smo nosilno konstrukcijo sprojektirali tako, da smo na vrhu umestili odmične nape s pogonom, mehanskim prenosom ter elementi za upravljanje sistema. Odmikanju nap smo prilagodili tudi odvodne/sesalne cevovode z uporabo gibljivih cevi. Tudi nosilna konstrukcija je bila izdelana tako, da je bila odprta s sprednje strani, tj. po dolžini 10 m.

Kako smo rešili problem?

Na podlagi ogleda proizvodne hale smo izračunali potrebne kapacitete za zajem zraka, ki ga je potrebno odsesavati za zagotavljanje čistosti delovnih mest. Na podlagi izračunov smo določili filtrirno napravo Donaldson Torit DFO 12. Naprava je opremljena z integriranim ventilatorjem ter frekvenčnim regulatorjem, s katerim zagotavljamo zadostne kapacitete odsesa na obeh delovnih mestih glede na potrebe uporabnika. Sistem odsesavanja dima deluje, kadar robot vari le na enem od delovnih mest in kadar delujeta oba hkrati. Poleg filtrirne naprave smo dobavili in montirali konstrukcijo, ki vključuje nape za odsesavanje, pogone za pomik nap, mehanski prenos (reduktor), krmilje za upravljanje ter povezovalne cevovode. Odsesovalni cevovodi so kombinacija gibljivih in fiksnih cevi, v katerih so na strateških mestih vgrajeni elementi z loputo in pnevmatskimi valji za regulacijo pretokov v cevovodu.

Zaključek:

 • Čisto delovno okolje brez nezaželenega varilnega dima
 • Zmanjšanje emisij v okolje
 • Zmanjšanje števila poškodb zaposlenih
 • Boljši delovni pogoji in zaščita zaposlenih
 • Stroji in naprave delujejo v bolj čistem okolju zato je na njih tudi manj okvar (ležaji, elektronika, itd.)

Ste našli produkt zase? Imate dodatna vprašanja?

Izkušeni v filtraciji. Tukaj, da vam pomagamo.

Kontaktirajte nas