POTREBUJETE POMOČ?

Tel: +386 1 36 19 260

Fax: +386 1 36 19 271

Email: info@prima-filtertehnika.si

Več podatkov

filtri za komprimiran zrak

Filtri za komprimiran zrak oz. kompresorje

Skoraj vsako proizvodno podjetje je vezano na pnevmatiko – komprimiran zrak. Ta se proizvaja z vijačnimi (brezoljnimi ali z oljem mazanimi), batnimi, turbinskimi – centrifugalnimi in rotacijskimi kompresorji ter s puhali. Če pa se potrebuje podtlak, se uporabljajo vakuumske črpalke.

Pri vseh kompresorjih je potrebno filtrirati vstopni zrak, tako da je zrak vnaprej očiščen večjih delcev umazanije, s čimer je nato tudi komprimiran zrak že v osnovi boljše kvalitete, zato je vedno vgrajen tudi filter zraka za kompresor. Kljub temu pa prihaja do nastanjanja kondenzata, saj ob komprimiranju prihaja do velikih temperaturnih sprememb zraka. Iz različnih merjenj je poznano, da normalno ozračje vsebuje v enem m3  do 140 milijonov onesnaženih delcev (prah, saje itd.). To pomeni, da komprimiran zrak na 8 barov lahko v enem m3 vsebuje do 1.120 milijonov umazanih delcev. K temu pa lahko dodamo še vlago in oljno paro iz industrije, ogrevanja in prometa.

Glede na to, da so porabniki zraka danes vedno bolj občutljivi na nečistoče in kondenzat, so že v samih kompresorjih vgrajeni zračni filtri, separatorji in oljni filtri. Za kompresorji pa so postavljeni sušilci zraka (hladilniški ali adsorbcijski), avtomatski odvajalci kondenzata ter najrazličnejši filtri, s katerimi lahko zrak filtriramo tudi do sterilnega.

Naloga pri pripravi komprimiranega zraka je, da se po zahtevah področja uporabe izločijo vse nečistoče. S tem se lahko uporabnikom komprimiranega zraka zagotovi točno tista kvaliteta, ki jo potrebuje za nemoteno delovanje njegovega uporabnega področja. Filtri za kompresor so enostavna rešitev.

Kvaliteta zrakaNečistoče (trdi delci)VodaOlje
Maksimalni število delcev na m3 velikost delcev
premer delcev v μm
Točka rosiščaKoncentracija
0,10 < d < 0,50,5 < d < 1,01,0 < d < 5,0°Cmg/m3
0Specificirano glede na uporabo in boljše kot klasa 1
110010< -70< 0,01
2100.0001.00010< -40< 0,1
3*10.000500< -20< 1
4**1.000< +3< 5
5**20.000< +7> 5

* ni specificirano

Postopek za pripravo komprimiranega zraka

Sušenje komprimiranega zraka:

Priprava se razdeli na tri postopke:

 • kondenzacija
 • adsorbcija
 • absorbcija

Filtracija komprimiranega zraka:

Filter za kompresor filtrira delce in kapljice. Neželeni plini se z mehaničnimi filtri ne morejo filtrirati, za ta namen se potrebujejo kemijske reakcije. V večini primerov se uporabljajo kombinirani postopki filtracije in sušenja, da se priprava komprimiranega zraka izvrši čim bolj ekonomično. Posamezni uporabljeni postopki so odvisni od zahtevane kvalitete komprimiranega zraka.

Priprava komprimiranja zraka se začne že v kompresorju. Najprej filter zraka za kompresor zadrži večje delce nečistoč, ki jih kompresor nasesa. Zato je pomembno, da je vstavljen čim bolj kvaliteten filter zraka za kompresor. S tem zagotovimo preventivno grobo filtracijo. Zelo pomemben sestavni del kompresorja je separator vlage za kompresor ali separator olje/zrak. Ta zagotovi, da olje, s katerim tesnimo med vijaki, ne gre naprej v sistem, temveč ostane v kompresorju in se ponovno vrača v krogu nazaj za ponovno tesnjenje med vijaki. Hladilnik za kompresorjem bodisi zračno/zračni ali zračno/vodni ima pomembno funkcijo, da ohladi zrak najmanj na temperaturo okolja. Pri tem kondenzira del vodne in tudi del oljne pare. Ko komprimiran zrak zapusti kompresor, se začne fina priprava komprimiranega zraka.

Sušenje in filtracija, torej priprava zraka, na različnih stopnjah zagotavlja, da pridemo do brezoljnega, brez kondenzata in čistega zraka ter po potrebi tudi tudi vse do sterilnega komprimiranega zraka, ki je tudi brez vonja in okusa.

filtri za kompresor

Proizvodi za pripravo komprimiranega zraka, ki jih dobite v našem podjetju:

 • Ciklonski separator
 • Hladilni sušilec zraka za kompresor s predfiltrom in končnim filtrom za kompresor, vključno z  elektronskimi odvajalci kondenzata.
 • Adsorbcijski sušilec s predfiltrom in končnim filtrom, vključno z elektronskimi odvajalci kondenzata.
 • Mikrofilter z elektronskim odvajalcem kondenzata.
 • Submikrofilter z elektronskim odvajalcem kondenzata.
 • Filter z aktivnim ogljem
 • Sterilni filter
 • Filter za paro
 • Drugi procesni filtri
 • Elektronsko krmiljen odvajalec kondenzata z ogrevanjem ali brez njega
 • Naprava za ločevanje kondenzata olje/voda

S takšno raznolikostjo proizvodov v različnih velikostih in kombinacijah je možno doseči pravilno in ekonomično pripravo za komprimiran zrak za vsako velikost obrata in zahtevano kvaliteto.

Z več kot 30 let izkušnjami na področja filtriranja in sušenja komprimiranega zraka oz. pripravo zraka, Donaldson Ultrafilter zagotavlja učinkovita in stroškovno ekonomična ohišja, ki zagotavljajo nižji padec tlaka, daljšo življenjsko dobo, hitre in enostavne zamenjave elementov ter bolj predvidljivo vzdrževanje.

 • DF ohišje iz aluminija in plastike: za pretoke zraka do 1.100 m3/h z navojnimi priključki
 • AG aluminijasto ohišje: za pretoke zraka do 2.800 m3/h z navojnimi priključki
 • SG jekleno ohišje: za večje pretoke zraka, vse do 38.400 m3/h, s prirobničnimi priključki
 • HD Visokotlačno ohišje: za tlake vse do 400 barov
 • ohišja iz legiranega jekla: Za posebno uporabo v živilski ali farmacevtski industriji, v proizvodnji pijač, v elektronski industriji ipd. V programu imamo številna ohišja iz legiranih jekel, s čimer zadovoljujemo zahteve po najvišji kvaliteti.
filter za kompresor Donaldson
filter za komprimiran zrak Donaldson
filter za kompresor zraka

 

Vrste filtrirnih elementov, ki vam jih nudimo:

 • Protiprašni filtrski elementi
 • Koalescenčni filtrski elementi za odvajanje olja
 • Filtri aktivnega oglja
 • Filtrski elementi brez silikona
 • Sterilni filtrski elementi
 • Parni filtrski elementi
 • Sterilni oddušni elementi
 • Filtrski elementi iz nerjavnega materiala za tekočine
 • Absolutni ali nominalni globinski filtrski elementi za tekočine
 • Membranski filtrski elementi

kompresorski filtri

Ločevalci in odvajalci kondenzata

Donaldson ponuja zanesljive produkte za gospodarno in okolju prijazno pripravo kondenzata. Glede na zahtevo lahko izbirate med nivojsko kontroliranimi odvajalci kondenzata, ločevalci olje/voda za stabilne ali nestabilne mešanice kondenzata ali kompletne sisteme za odvajanje in ločevanje kondenzata.

Koraki k pripravi kondenzata:

1.) Zbiranje nastalega kondenzata:

Celoten kondenzat, ki se loči z odvajalci kondenzata iz hladilnika kompresorja, predodvajalca, predfiltra, sušilca, končnega filtra ter iz tlačne posode, je najbolje voditi do zbiralnega rezervoarja ali pa celo bolje kar do naprave za ločevanje, ki loči olje od vode.

Donaldson Ultrafilter ima za vsako moč kompresorja primeren avtomatski odvajalec kondenzata UFM-D. Te naprave so elektronsko krmiljene. Kondenzat odvajajo brez vsake izgube komprimiranega zraka.

kompresor filter

2.) Filtriranje zbranega kondenzata:

Pri filtraciji je potrebno v prvi vrsti ločiti umazano olje in vodo, ki se nahajata v kondenzatu. Voda predstavlja največji volumenski delež kondenzata. Gledano s stališča višine stroškov je ločevanje vode od deleža olja in umazanije zelo pomembno, saj lahko nato vodo enostavno in brezskrbno odvajamo v kanalizacijski sistem.

S tem bomo tudi količino nevarnih odpadkov zmanjšali na relativno majhno količino. To lahko nato brez nevarnosti odstranimo v vsakem obratu za sežig smeti.

Pomembno je, da vrsto emulzije, ki sestavlja kondenzat, natančno definiramo, saj je samo tako mogoče določiti, s katero napravo je voda ločljiva od frakcije olja in umazanije!

Naprave za ločevanje kondenzata:

1.) Enostavno ločljive mešanice olja/vode

Za takšne kondenzate je najenostavneje uporabiti ultrasep-superplus. Ta deluje samo na podlagi težnosti in ne potrebuje tuje energije. Vodo v veliki meri ločuje od preostalega olja s pomočjo filtra iz aktivnega oglja. Voda nato vstopa v kanal z manj kot 20 mg olja na liter vode.

filter vode za kompresor

2.) Težko ločljive stabilne emulzije

Te je najenostavneje filtrirati s popolnoma avtomatsko obratujočim UFA-AC. Tudi v tem primeru voda vstopa v kanal z manj kot 5 mg olja na liter vode.

Vsem napravam za ločevanje je skupno to, da obratujejo z minimalnimi zahtevami po vzdrževanju. Filtrat, ki je sestavljen iz olja in umazanije, ima zelo visoko koncentracijo in zasede zelo majhno prostornino, s čimer ostanejo tudi stroški za njegovo odstranjevanje v obliki posebnih odpadkov zelo nizki.

Sušilci

Nudimo vam široko ponudbo hladilniških, adsorbcijskih in membranskih sušilcev, s katerimi lahko rešujemo vaše zahteve po kvalitetnem komprimiranem zraku. Donaldson produkti omogočajo modularno sestavljeno pripravo zraka, s čimer lahko individualno rešujemo vaše potrebe in tako zagotovimo najvišjo možno ekonomičnost.

Hladilniški sušilec

Delovanje hladilniškega sušilca:

Hladilniški sušilec je za mnoge obrate idealna osnova za pripravo komprimiranega zraka. Pri pravilni izbiri sušilca, pri kateri se resnično doseže točka rosišča +3°C, se zmanjša vsebnost vlage v komprimiranem zraku pod 5 g/m3.

Vgrajen avtomatski odvajalec kondenzata zanesljivo odvede nastali kondenzat brez izgube komprimiranega zraka. Okolju prijazno hladilno sredstvo je standardno v vseh Donaldson hladilniških sušilcih.

V standardnem programu Donaldson hladilniških sušilcev je pretok zraka od 20 m3/h do 28.500 m3/h in sicer serije Buran in Boreas, večji pretoki zraka do 100.000 m3/h pa se lahko izvedejo kot posebna izvedba.

sušilec za kompresor
hladilniški sušilec za kompresor

Prednosti hladilniškega sušilca

 • Zrak je dovolj suh, da omeji korozijo v napeljavah za komprimiran zrak
 • Elektronsko krmiljenje ultraconomy avtomatsko skrbi za varčnejšo porabo energije
 • Večji modeli opremljeni še dodatno s frekvenčnimi regulatorji
 • Možna je normalna uporaba tudi pri temperaturi okolja do +50°C.

 

Adsorpcijski sušilec

Ultrapac 2000 SP – hladno regenerirarni adsorpcijski sušilci

Področja uporabe in delovanje:

Ti adsorpcijski sušilci z visoko zmogljivostjo dosegajo točko rosišča –40°C, pri posebnih pogojih pa tudi do -70°C. To zagotavlja, v kombinaciji s predfiltrom in končnim filtrom, suh, olja prost, komprimiran zrak.

Te enostavne, kompaktne naprave se uporabljajo od 5 m3/h do 100 m3/h. Vgrajeni so predfilter, končni filter, odvod kondenzata ter dušilec zvoka.

adsorpcijski sušilec za kompresor

Mikroprocesor pri Ultrapacu 2000 SP zajame natančno obremenitveno stanje sušilca in uravnava faze regeneriranja natančno po potrebi. S tem se poraba regeneriranega zraka v primerjavi z napravami, ki nimajo mikroprocesorja, zniža za do 40 %. Mikroprocesor preko ekonomizerja (pokazatelj zamašenosti filtra) izračuna glede na stroške energije najugodnejši trenutek za menjavo adsorpcijskega sredstva ali filtrskega elementa. Potrebna menjava se prikaže na zaslonu.

Prednosti:

 • Absolutno okolju prijazni in brez vsebnosti halogeniranih ogljikovodikov in njihovih nadomestkov.
 • Kompaktna konstrukcija
 • Zavzame malo prostora

Ultrapac HED/ALD/MSD hladno regenerirani adsorpcijski sušilci

Področja uporabe in delovanje:

Vrsta sušilcev ultrapac HED, ALD in MSD dajejo glede na zahtevo konstantno enako kvaliteto komprimiranega zraka in so glede zahtevane točke rosišča tehnično dovršeni.

 • HED ≤   -20°C
 • ALD ≤    -40°C
 • MSD ≤   -70°C

Standardne izvedbe oz. velikosti ultrapac adsorbcijskih sušilcev so od 5 m3/h do 8.750 m3/h. Vsa potrebna oprema, kot so krmiljenje, predfilter, končni  filter, avtomatski odvod kondenzata in dušilec zvoka, je vgrajena in pripravljena za obratovanje. To prihrani stroške montaže in vgradnje.

adsopcijski sušilec za komprimiran zrak

Prednosti:

 • Vsestransko uporaben
 • Avtomatsko delovanje
 • Najvišja varnost obratovanja
 • Najnižji obratovalni stroški

Oilfreepac hladno regeneriran sušilec

Področja uporabe in delovanje:

Oilfreepac ultrafilter predstavlja novo kompaktno pot do najčistejšega komprimiranega zraka pri najnižjih stroških energije.

Z eno napravo je omogočeno pridobivanje najčistejšega olje-prostega in vode-prostega komprimiranega zraka, ne da bi bilo potrebno vgraditi brezoljni kompresor. Tudi takšni kompresorji sesajo oljno paro in aerosole iz zraka, vendar ne morejo proizvajati zraka, ki bi bil popolnoma brez olja.

Oilfreepac deluje avtomatsko in se sam nadzoruje. Pri najmanjših odstopanjih od merskih vrednosti odda naprava opozorilni signal. Če ostane ta signal neopažen, avtomatski zaporni ventil prekine pretok zraka in kompresor se izklopi. S tem se prepreči, da pridejo v omrežje komprimiranega zraka tudi najmanjše oljne ali vodne kapljice.

Ostali sušilci za posebna področja:

hladno regeneriran sušilec zraka

Ultrapure Alg – paket ultrafilter za zrak za dihanje

Paket ultrafilter za zrak za dihanje uporabljamo za pripravo zraka za dihanje, s čimer zavarujemo zdravje ljudi, ki morajo delati v slabem onesnaženem zraku.

HLP hladno regeneriran visokotlačni sušilec

Adsorbcijski sušilec je namenjen visokotlačni uporabi nad 16 barov do 400 barov. Čim višji je pritisk, tem manjša je potreba po zraku za regeneracijo. Sušilec deluje popolnoma samostojno.

filter za zrak za dihanje
hladno regeneriran visokotlačni sušilec zraka

Ultradryer toplotno regenerirani adsorpcijski sušilci HRE, HRS in HRG

Področja uporabe in delovanje:

Ti toplotno regenerirani adsorpcijski sušilci so avtomatsko krmiljeni in so lahko opremljeni z ultraconomy krmiljem. Regeneracija se na ta način izvaja na najbolj ekonomičen način. Zažene se šele, ko je dosežena polna parna obremenitev.

Segrevanje regeneriranega zraka se lahko izvaja s paro ali z elektriko, izolacija toplotnega menjalnika in napeljave pa v glavnem preprečuje izgubo energije.

Vsi tipi potrebujejo do max. 2 % komprimiranega zraka, s čimer je poraba dragocenega komprimiranega zraka na najnižji možni ravni.

toplotno regenerirani adsorpcijski sušilec zraka

Naprave za sterilni zrak

Donaldson je namensko razvil naprave za proizvodne procese, kjer je potreben sterilen zrak brez bakterij in z nizkimi tlaki in velikimi pretoki (naprava P-SLF).

Naprava za sterilni zrak

To je kompaktna enota za sistem filtracije, ki sestoji iz predfiltrov in sterilnih filtrov, v kombinaciji z nizko tlačnim puhalom. Sterilen zrak se tako transportira z zelo nizkim tlakom v rezervoar. Ta stalna izmenjava zraka preprečuje rast bakterij, virusov in glivic, ki jih vsebuje okoliški zrak.

Z osmimi različnimi velikosti naprav P-SLF od 30 m3/h do 900 m3/ h je mogoče proizvesti sterilen zrak na stroškovno najbolj učinkovit način. P-SLF enota je na voljo kot mobilna in stacionarna različica in jih je mogoče sterilizirati z nasičeno paro. P-SLF enota za sterilen zrak se uporablja v proizvodnji hrane in pijače, v kemični, farmacevtski in kozmetični industriji.

Delovanje:

Ventilator sesa suh onesnažen zrak iz okolice preko dovoda zraka (1) v komoro (2). Zrak očistimo s predfiltrom na zgornji strani puhala. Zadržani delci povzročijo povečanje diferenčnega tlaka. Zaradi zaščite puhala (4) ja nameščen razbremenilni ventil za vakuum (3). Puhalo (4) “komprimira” zrak na okoli 0,1 bara. Komprimiran zrak se nato dovaja v sterilno komoro (5) .

Med sterilizacijo sterilne komore in sterilnih filtrirnih elementov, mora biti ventil (7) zaprt, da se prepreči vstop pare v puhalo. Da bi ohranili dobro kakovosti pare, je na sami napravi standardno že montiran filter za paro (8). Po sterilizaciji se kondenzat izpusti preko izpustnega ventila (9 + 10).

Sterilni filter zadrži mikroorganizme in vse vrste bakterij in druge delce onesnaženja. Zaščita za puhalo je tudi tlačni ventil, ki se odpre, če je sterilni filter zapolnjen. Na izhodu (11) se sterilni zrak nato dovaja naprej v rezervoar ali na kakšno drugo mesto uporabe.

sterilni zrak

Dodatna oprema

Za konstantno zagotavljanje sterilne filtracije je potrebno redno preverjanje integritete filtrskih vložkov, zato Donaldson ponuja naprave, s katerimi lahko redno testiramo globinske ali membranske filtre.

Ste našli produkt zase? Imate dodatna vprašanja?

Izkušeni v filtraciji. Tukaj, da vam pomagamo.

Kontaktirajte nas