POTREBUJETE POMOČ?

Tel: +386 1 36 19 260

Fax: +386 1 36 19 271

Email: info@prima-filtertehnika.si

Več podatkov

Pri mazalnih in hidravličnih oljih so znatno narasle zahteve po čistosti. Tolerance krogličnih ležajev postajajo vedno manjše, saj morajo ti prestati vedno večja števila vrtljajev in vedno večje obremenitve. Enako se dogaja tudi pri zobniških prenosih, kjer zobniki prijemajo vedno bolj natančno, poleg tega pa se ni povečalo samo število vrtljajev, temveč tudi vrtilni momenti (navori).

Pri tehniki mazanja se za določanje čistosti olja uporabljajo enaki standardi, kot se jih uporablja pri hidravliki (IISO DIS 4406 ali NAS 1638). V nasprotju s hidravliko so pri tehniki mazanja v glavnem v uporabi olja z visoko ali zelo visoko viskoznostjo.

Za tehnika s področja filtracije pomeni takšna visoka viskoznost mazalnega olja potrebo po upoštevanju njenih karakteristik pri izbiri primernega filtra. Prepričati se je potrebno, da je mogoče mazalno olje filtrirati pri zelo nizkem diferenčnem tlaku tudi takrat, ko še ni doseglo polne obratovalne temperature. Pri tem uporabljamo filtre, ki so grajeni podobno ali pa enako kot pri filtraciji v hidravličnem sistemu.

Pretok olja omogoča prosto gibanje trdih delcev in posledično obrabo strojnih elementov po celotnem sistemu. Da bi se izognili tem neprijetnostim, v sistem vgradimo ohišja s čistilci.

Vložek čistilca olja se uporablja za glavni pretok mazalnega olja. V sisteme mazalnega ali motornega olja se vgrajuje čistilce v obliki vložkov ali navojne čistilce. Da zagotovimo dobro delovanje in mazanje sistema, moramo v servisnem času poleg zamenjave čistilca zamenjati tudi olje. Propustnost, velikost in ostali parametri čistilca so določeni glede na obstoječe ohišje, pretok, kvaliteto filtracije, zahteve proizvajalca stroja ali naprave in namen uporabe samega čistilca. V primerjavi s hidravličnimi čistilci imajo čistilci olja navadno nekoliko šibkejšo konstrukcijo.

V zadnjem času je na tržišču trend tako imenovanih ECO filtrov. Ti so skoraj v celoti izdelani iz okolju prijaznih materialov. Prepoznavni so po oznaki in končnicah čistilca, ki so izdelani iz raznih umetnih mas ali smol.

Prednosti filtriranja:

  • S kombinacijo različnih filtrov je zagotovljena učinkovita zaščita sestavnih delov, saj s filtriranjem omogočimo ohranitev čistosti olja.
  • S filtriranjem se upočasni proces staranja olja.
  • Izognemo se dragim popravilom in časovnim intervalom brez obratovanja.
  • Bistveno se podaljša življenjska doba mazalnih olj.

Kako delujejo filtrirni elementi v filtrirnem sistemu

Filtrirni elementi ustavijo delce in umazanijo ter omogočajo prost pretok tekočine. Da tekočina lahko steče skozenj, mora imeti filtrirni element luknje ali kanale, ki usmerjajo pretok tekočine in ji omogočajo prehajanje. Zato so filtrirni elementi narejeni iz prepustne mreže vlaken, ki spreminjajo tok tekočine ter ga usmerjajo in pospešujejo.

Ko tekočina pride v stik z vlakni, spremeni smer, kot je prikazano na sliki. Ko tekočina teče skozi filtrirni element, v labirintu filtrirnih vlaken ves čas spreminja smer. Med prebijanjem skozi debele plasti vlaken postaja vedno čistejša. Običajno velja, da debelejši kot je filtrirni element, večja je njegova zmogljivost zadrževanja umazanije.

Prečni prerez vlaken prikazuje, kako se pretok pospeši na mestu odprtin v vlaknih:

Obstajajo štirje osnovni načini lovljenja delcev

Inercija

Prvi je inercija in se uporablja za večje in težje delce v pretoku. Ti delci so težji od tekočine, ki jih obdaja. Ko tekočina spremeni smer in steče skozi vlakna, delec nadaljuje pot v ravni črti in se ujame v vlakna.

Difuzija

Drugi način zajemanja delcev je difuzija, ki se uporablja pri najmanjših delcih. Majhnih delcev viskozna tekočina ne more držati na mestu, zato se razpršijo po pretoku. Ko delci prečkajo pretok, trčijo ob vlakna in se ujamejo.

Prestrezanje

Tretji način zajemanja delcev je prestrezanje. Neposredno prestrezanje se uporablja za srednje velike delce, ki so premajhni za inercijo in preveliki za difuzijo v pretoku. Ti srednje veliki delci se premikajo s tekočino, ko gre ta skozi odprtine v vlaknih. Delci se ujamejo, ko se dotaknejo vlakna.

Sejanje

Četrti način zajemanja je sejanje, ki je hkrati najpogostejši mehanizem za hidravlično filtracijo in pri katerem je delec prevelik, da bi prečkal luknje v vlaknih.


Servis oljnih sistemov

V našem podjetju vam nudimo tudi servis na področju nege in vzdrževanja oljnih sistemov. V treh stopnjah vam pomagamo do čistega olja in brezskrbnega spanca:

oljni sistemi servis

  • 1. faza: ugotavljanje stanja olja. Nudimo vam Trend kontrole čistosti olj direktno na samih strojih, laboratorijske kontrole olj v neodvisnih laboratorijih, svetovanje s področja nege in vzdrževanja olja. Preden preidemo v drugo fazo, stranki svetujemo menjavo vseh filtrov, čiščenje rezervoarjev in nadaljnji servis obstoječega olja, če je to primerno za nadaljnjo uporabo.
  • 2. faza: izvedba visokokvalitetnega servisa olja, pri čemer očistimo oljni sistem s postavitvijo filtrirnih sistemov, ki bodo obratovali tudi med delovanjem stroja. Naprave obratujejo tako dolgo, dokler olje in sistem nista čista do tiste mere, ki je predpisana s strani proizvajalcev posameznih komponent. Vso opravljeno delo je dokumentirano s poročili in rezultati.
  • 3. faza: nudimo vam stalen nadzor nečistoč ali periodični pregled stanja olja. Na željo stranke lahko tudi dogradimo sistem stalnega servisiranja olja.

Ste našli produkt zase? Imate dodatna vprašanja?

Izkušeni v filtraciji. Tukaj, da vam pomagamo.

Kontaktirajte nas